Haltia Finlands naturcentrum

Nouxvägen 84, 02820 Esbo

Finlands naturcentrum Haltia är ett natur- och utflyktscentrum där du får en äkta upplevelse av hela Finlands natur. Haltias naturutställningar tar dig med till de mäktiga landskapen i Finlands nationalparker och till naturhuvudstaden Helsingfors naturområden.

Hållbara Haltia är porten till Noux nationalpark. I Haltia är man omringad av Noux Långträsks fina vyer och lätta naturleder.

Från Haltia får du information om Noux och andra nationalparker i Finland, mat och kaffe från Restaurang Haltia samt nationalparksprodukter från naturbutiken.