Foto Helsingin kaupungin aineistopankki / 110th Street Productions

Kalvholmen

Vasikkasaari, 00860 Helsinki

Kalvholmen väster om Sandhamn i Helsingfors är en omkring 18 hektar stor rekreationsö. På ön samsas stadsbornas rekreationsleverne med sommargästernas stugliv.

Kalvholmen har två utmärkta stigar: en huvudstig som presenterar historiska platser och hälsostigen En stund för dig själv på öns västra sida. Texter för stigarna kan läsas på mobilkartan (https://citynature.eu/sv/destination/kalvholmen/)

En vattenbuss trafikerar till Kalvholmen från Salutorget under sommarsäsongen på veckosluten.

Stäng