Nordsjötoppen eller schaktbacken i Nordsjö

Niinisaarentie, 00960 Helsinki

Nordsjötoppen är ett friluftsområde i norra Nordsjö. Den f.d. avstjälpningsplatsen och jordtippen har byggts om till ett enastående naturområde där det finns en bred flora som växer naturligt i ängs- och klippnatur. Från toppen på 60 m öppnar sig en ostörd utsikt åt alla håll, vilket gör att man har en fin vy över området, bl.a. Nordsjö hamn.