Nybondas friluftsområde

Uutelantie 30, 00980 Helsinki

Nybondas är det största och mångsidigaste friluftsområdet i östra Helsingfors. Här hittar man såväl mäktiga rundhällar, strandlandskap kantade av strandängar och klibbalsstråk, som skogar och kärr. Därtill finns gammal villabebyggelse och det historiskt värdefulla Skata hemman med sina betesmarker. Nybondas naturstig är formad som en åtta med två slingor av olika längd. Dessutom två kokplatser och toalett.