Pirttibacka

Kunnarlantie 110, 02740 Espoo

Pirttibackas friluftsstuga är belägen nordväst om Bodomsjön. Härifrån börjar flera naturstigar och friluftsrutter, längs vilka man kan vandra bland annat till Brobacka, Solvalla och Luks friluftsområde. Vintertid finns flera skidspår på området. Även Pirttibackas Café Ukén samt beställningsbastu.

Pirttibacka och Karjakaivo bildar en sammanhängande helhet. Områdets vilda terräng fick sin form under istiden, höjdskillnaderna är betydliga. Det ostörda landskapet domineras av branta klippor och flyttblock, flera tjärnar och sjöar med vackra stränder, frodiga myrar och fuktmarker. Även en hassellund på hela 1,8 hektar finns på området.