Skifferholmen

Liuskasaari, 00140 Helsinki

Skifferholmen är en ö strax utanför Brunnsparken, mellan Ugnsholmen och Flisholmen. På ön, samt bredvidliggande Skiffergrundet, finns Helsingfors Segelsällskap (HSS), sommarrestaurangerna HSS Restaurant och Skiffer, samt servicestationen Seapoint. HSS upprätthåller även en gästhamn här .

Förbindelsebåten till Skifferholmen avgår sommartid från Havsstranden i Brunnsparken, halvvägs från Kompasstorget till Cafe Carusel.