Villinge

Villinki, 00850 Helsinki

Villinge ögrupp finns i östra Helsingfors, nära Jollas och Sandhamn.

I Villinge kan man se spår av gångna tiders villaliv. Museiverket har klassat ön som kulturhistoriskt värdefullt område.

I västra Villinge finns privata villor och en gård. Med allemansrätten kan man dock röra sig i öns inre delar, och bekanta sig med ön genom att gå kors och tvärs längs öns skärgårdsstigar.

Östra Villinge är militärt område och här är det förbjudet att röra sig.

Stäng