Alphyddans kyrka

Kotkagatan 2, 00510 Helsingfors
Alphyddans kyrka finns i ett tätt bebott område intill Borgbackens nöjespark. Arkitekterna Keijo Ström och Olavi Tuomisto planerade byggnaden som blev klar 1957. Kyrkans orgel med 26 register är byggd 1958 av Kangasala orgelfabrik. Orgelns mekaniska, elektrisk-pneumatiska konstruktion är unik i Finland. I kyrkan hålls regelbundet gudstjänster även på kinesiska, estniska och ungerska.
Stäng