Annegården

Annankatu 30, 00100 Helsinki

Annegården, som är belägen i Helsingfors stadskärna, fokuserar på konstfostran och barnkultur, föreställningar, utställningar och evenemang för barn, ungdomar och familjer. Dessutom har Annegården ett mångsidigt utbud av kurser. Utställningar ordnas på galleriet och ofta också i ändan av korridoren på andra våningen samt på familjecafét.