AVA Galleria

Norra Järnvägsgatan 17 B 8, 00100 Helsingfors
Litet konstgalleri i Helsingfors centrum som visar nutidskonst såväl från Finland som andra länder. Utställningarna byter var tredje vecka.
Stäng