Foto Helsingin kaupungin aineistopankki

Batteribacken

Takkatie, 00370 Helsinki

Batteribacken är en klippig och skogsklädd backe med träd av olika arter och i olika åldrar. Det som gör parken speciell är befästningarna från första världskriget, som nu omges av en äng med rikt växtliv. Parken rymmer också en modell av solsystemet, med mittpunkten, dvs. solen, högst upp på backen. I sydöstra hörnet av parken ligger en populär lekplats.