Berghälls bibliotek

Viides linja 11, 00530 Helsinki

Berghälls bibliotek är en filial till Helsingfors stadsbibliotek belägen i Berghäll. Biblioteket fungerar i Finlands fjärde äldsta biblioteksbyggnad, planerad av arkitekten Karl Hård af Segerstad. Byggnaden stod färdig 1912. Biblioteksbyggnaden i rödtegel representerar sentida jugendstil med intryck av klassicismen. Biblioteket har över 100 000 band, varav 80 000 är böcker.

Stäng