Brändö kyrka

Werner Wiréns väg 6, 00570 Helsingfors

Brändö kyrka blev färdig 1935 och den står på en backe mitt i den bergiga naturen. Kyrkan som är planerad och inredd av lokala konstnärer, klockstapeln, prästgården och kyrkbackens park med stentrappor bildar en unik helhet.