Centralparken

Helsinki

Den tio kilometer långa Centralparken omfattar tusen hektar. Den börjar alldeles nära centrum i Dal och slutar i Tomtbacka vid stadens norra gräns. I centrum består den av urban kulturpark, i de vidsträckta mittpartierna av friluftsskog och i Tomtbacka av urskog och odlingsmark. Den är en utmärkt representant för sydkustens rika och omväxlande natur. Fyra naturskyddsområden hör till parken: Långforsens backlund, Tomtbacka urskogsområde, Nackböle arboretum och strandlunden i Grotens fors.

Centralparken är ett mångsidigt område och ett mycket populärt friluftsområde.