Foto Helsingin Tuomiokirkkoseurakunta

Domkyrkans krypta

Kirkkokatu 18, 00100 Helsinki

Domkyrkans krypta var ursprungligen Domkyrkans källare där man bl.a. förvarade den ved som kyrkan värmdes med. Källaren med jordgolv stod sedan tom i nästan hundra år. Åren 1972-73 renoverades den grundligt enligt arkitekt Tarja Salmio-Toiviainens ritningar efter vilket den togs i bruk i församlingen. Dess hjärta är ett litet kapell. Förutom utrymme för församlingen, ordnas här konserter och utställningar. Cafeet Café Krypta verkar sommartid.