Ekudden

Seurasaarentie 15, 00250 Helsinki

Villa Ekudden, som chefredaktör Amos Anderson donerade till staten 1940, har varit ämbetsbostad för presidenterna Risto Ryti (1940 - 1944), Gustaf Mannerheim (1944 - 1946) och Urho Kekkonen (1956 - 1981). Ekudden har varit skådeplats för många politiska förhandlingar och avgöranden. Speciellt under president Kekkonens 25-åriga ämbetstid blev namnet Ekudden rent av ett begrepp i det politiska livet och språkbruket i Finland. Efter president Kekkonens död blev Ekudden ett museum. Museet öppnade sina dörrar i december 1987. Café Adjutant och museibutik i museets sidobyggnad.