Finlands Arkitekturmuseum

Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki

Finlands arkitekturmuseum bjuder på ett flertal perspektiv och samtalsämnen samt en personlig kontakt med arkitekturen. Målet är att aktivera människans kontakt med den byggda miljön samt att erbjuda verktyg för att förstå arkitektur. Museet ställer fram både inhemska och utländska utställningar samt en permanent utställning med finsk arkitektur. I museet finns även en bokhandel, ett specialbibliotek samt ett arkiv. Museet ordnar evenemang som föreläsningar, guidningar och verkstäder.

Fritt inträde första fredagen i varje månad.

Stäng