Gamla kyrkan

Lönnrotsgatan 6, 00120 Helsingfors

Gamla kyrkan från 1826 står på gamla Kampens begravningsplats som kallas för Gamla kyrkoparken, i hjärtat av Helsingfors. Gamla kyrkan ritades av Helsingfors empirecentrums skapare Carl Ludvig Engel. Kyrkan är utsmyckad med pelare och gavelfält i dorisk stil samt med ett sirligt klocktorn. Avsikten var att kyrkan av träkonstruktion skulle vara en tillfällig kyrka. Dit flyttades inredning från Ulrika Eleonora kyrka, som rivits för att ge plats för Domkyrkan. Endast predikstolen finns kvar idag.

Gamla kyrkan är en kyrka för familjetillställningar, och är en av de populäraste vigselkyrkorna. Lunchmusik på tisdagar.