Foto Puolustusvoimat / Tiina Möttönen

Högvakten

Högvaktstorget, 00170 Helsingfors
Högvakten är ritad av Carl Ludwig Engel och den inrättades år 1843 för att sköta bl.a. bevakningen av det kejserliga palatset, nuvarande Presidentslottet. Idag används Högvakten av Helsingfors garnison.
Stäng