Foto Puolustusvoimat / Tiina Möttönen

Högvakten

Päävartiontori, 00170 Helsinki

Högvakten är ritad av Carl Ludwig Engel och den inrättades år 1843 för att sköta bl.a. bevakningen av det kejserliga palatset, nuvarande Presidentslottet.

Idag används Högvakten av Helsingfors garnison.

Stäng