Havsparken

Havsgatan - Havsstranden, 00140 Helsinki
Havsparken i södra Helsingfors består av aktivitetsområden och en öppen parkyta. I Havsgatans ända finns öppna platser med bänkar. Platserna kantas bl.a. av pioner, funkior och blommande körsbärsträd. Parkens populära lekplats har havstema.
Stäng