Helsingfors befolkningsskyddsmuseum

Siltavuorenranta 14, 00170 Helsinki

Helsingfors befolkningsskyddsmuseum beskriver civilskyddets historia och nutid i Helsingfors. Krigstiden (1939-1944) beskrivs ingående, bl.a. ingår ett typiskt skyddsrum som fanns i byggnadernas källare, med ljudeffekter från bombardemangen. Därtill visas teknisk utrustning och annat material från senare tiders befolkningsskydd.

Stäng