Helsingfors stadshus

Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki

Stadshuset från år 1833 byggdes enligt C.L.Engels ritningar som ett hotell. Hotell Societetshuset fungerade i byggnaden ända fram till år 1913. Som stadshus har byggnaden i sin tur fungerat sedan 1930-talet. På gaveln ser man Helsingfors stadsvapen. Under åren 1967-70 revs hela interiören, endast festsalen och ytterväggarna bevarades, varefter det inre av huset byggdes på nytt under ledning av arkitektprofessor Aarno Ruusuvuori.

Stäng