Foto Helsingin Yliopisto / Timo Huvilinna

Helsingfors universitetsmuseum

Fabianinkatu 33, 00014 Helsinki

Helsingfors universitetsmuseum förvaltar Helsingfors universitets kulturarv och ansvarar för att bevara dess föremåls-, konst- och fotografisamlingar. Genom sin verksamhet förmedlar museet kännedom om universitetets och vetenskapernas historia.

Helsingfors observatorium och Helsingfors universitets Ritsal är också del av Universitetsmuseet.

Helsingfors universitetsmuseum på Fabiansgatan har stängt p.g.a. renovering av Helsingfors Universitets huvudbyggnad. Museet öppnar igen i slutet av 2023.

Stäng