Hertonäs gårds museum

Linnanrakentajantie 12, 00810 Helsinki

Hertonäs gårds museum är ett hemmuseum i en nyländsk herrgård, uppförd av viceamiral Carl Olof Cronstedt omkring 1813. På andra våningen i huvudbyggnaden finns en utställning om Cronstedt som i början av 1800-talet uppförde herrgården och planerade parken i fransk och engelsk stil med lusthus. Salongerna på nedre våningen är inredda som i början av 1900-talet då lantbruksrådet John Bergbom och hans hustru Helene Gripenberg bodde där. Det finns ett allmogemuseum i byggnader som flyttats till Hertonäs från Box i Sibbo.