Foto Helsingin kaupungin aineistopankki / Helena Roschier

Hesperiaparken

Mannerheimintie, 00250 Helsinki

Hesperiaparken och Hesperiaesplanaden bildar ett fint grönområde på stranden till Tölöviken där det tidigare låg industrianläggningar och privata villor. Runt viken går en cirka 2,2 kilometer lång friluftsled som också är tillgänglig för rullstolsbundna. Här kan man t.ex. delta i parkgymnastik, äta medhavd piknik och sola sig eller delta i evenemang. I parken finns även en lekplats.

Stäng