Hotell- och restaurangmuseet

Tallbergsgatan 1 G 60, Kabelfabriken, 00180 Helsingfors
Hotell- och restaurangmuseet är ett specialmuseum i Kabelfabriken om mat- och dryckeskulturen i Finland. Den funktionella utställningen "Till er tjänst!" riktar sig till alla sinnen, den låter en företa en resa till hotell- och restaurangnäringens historia, bekanta sig med de anställdas vardag, ta rollen som restaurangkund under olika årtionden och trivas med musik. Olika temporära utställningar kompletterar de permanenta utställningarna. Guidning enligt överenskommelse. Museibutik. Museet har stängt till hösten 2021 p.g.a. renovering.
Stäng