Jugendsali - Jugendsalen

Pohjoisesplanadi 19, 00100 Helsinki

Jugendsalen, som finns i det sk. Uschakoffska huset på Norra Esplanaden, är en före detta banksal och en av de mest betydelsefulla interiörer i jugendstil i Finland. Ursprungligen ritades huset i nyklassicistisk stil av arkitekten Pehr Granstedt under första halvan av 1800-talet. År 1904 öppnades det i byggnaden en banksal enligt ritningar av arkitekt Lars Sonck, som fått i uppdrag att förnya byggnaden för bankverksamheten. Dekorationerna, ornamenten, dekorationsmålningarna och stenskulpturerna i salen planerades i sin tur av arkitekt Valter Jung, som även ritade den ursprungliga inredningen.

Interiören med glastak är idag skyddad av Museiverket, och öppen som café för allmänheten.

Stäng