Karuna kyrka

Seurasaari, 00250 Helsinki

Karuna träkyrka finns på Fölisön och hör till Fölisöns friluftsmuseum. Kyrkan ägs av Museiverket. Kyrkan har ursprungligen byggts på Karuna herrgårds område för Sauvo församling i dåvarande Åbo och Björneborgs län år 1685. Den flyttades till Fölisön år 1912.

Sommartid ordnas här finskspråkiga gudstjänster och musikkvällar. Karuna kyrka är en av de populäraste vigselkyrkorna i Helsingfors.

Stäng