Klasas gruppträdgård

Baggböle strandväg 1, 00680 Helsingfors

Klasas gruppträdgård, som grundades 1977, ligger i Baggböle mellan Baggböle koloniträdgård och Ring I.