Kottby trähusområde

Pohjolankatu, 00610 Helsinki

Kottby trähusområde, eller Trä-Kottby, är en trädgårdsstadsdel byggd i början av 1920-talet för arbetarklassen. Stadsplanen för trädgårdsstadsdelen baserar sig på glest bebyggda kvarter med gemensamma gårdar.

Kottby trädgårdsstad baserades på idén om en grön förstad inom spårvägsavstånd från stenstaden och dess centrum.

Arkitekt Akseli Toivonen utvecklade standardelement som möjliggjorde en snabb byggprocess för trähusen i Kottby, ett hus med fyra lägenheter restes på ett par veckor. Martti Välikangas, som år 1920 kallades till arkitekt för trädgårdsstaden, inplacerade bebyggelsen i terrängen och ritade typhus med standardiserade lösningar. Planteringsritningarna gjordes av Elisabeth Koch.

Stäng