Kulturtidskriftsgalleriet

Kabelplatsen 3, 00180 Helsingfors

Kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifternas förbund Kultti ry:s och Tidskriftcentralens gemensamma kulturtidskriftsgalleri, där man kan bekanta sig med föreningarnas medlemstidskrifter. Ca 200 olika tidskrifter.