Mejlans arboretum

Meilahdentie - Johannesbergintie, 00250 Helsinki

Mejlans artrika parkarboretum ligger på Mejlans gårds tidigare åkermarker, i en dal mellan tre bergsklippor och mellan Johannesbergsvägen och Mejlansvägen. Den drygt tre hektar stora fridfulla och frodiga parken presenterar träd och buskar som är vanliga i bebyggd miljö. Här finns över 300 träd- och buskarter och över ett hundratal buskrosor. Parkavdelningen anlade arboretet 1967 som besöks- och observationspark för alla som är intresserade av växter. Träden och buskgrupperna är försedda med namnskyltar för att växterna ska vara lättare att känna igen.

En specialitet i Mejlans arboretum är dess rosarium, samlingen av buskrosor.