Museiverkets bibliotek

Sturenkatu 2A, 00101 Helsinki

Museiverkets bibliotek som ligger på Sturegatan i Helsingfors, är ett vetenskapligt specialbibliotek inom kulturarv som är öppet för alla. Bibliotek erbjuder information om arkeologi och historia, etnologi och museologi, byggnadsskydd, restaurering och konservering samt konst- och föremålshistoria.