Olaus Petri kyrkan

Minervankatu 6, 00100 Helsinki

Rikssvenska Olaus Petri församlingen är den gamla Skutförsamlingen i Svenska Kyrkan som överfördes till Borgå stift år 2007. Församlingen bildades år 1922 av invandrande svenskar. Rikssvenska Olaus Petri församlingen firar mässa varje söndag enligt den svenska handboken, har Svenska Kyrkans psalmbok och fungerar som en svensk församling på finsk mark. Kyrkan invigdes år 1932 och den är ritad av arkitekt Ture Rydberg i en enkel och klar funktionalistisk stil. I anslutning till kyrkobyggnaden finns en församlingssal, ett bibliotek och prästgården.

Stäng