Richardsgatans bibliotek

Rikhardinkatu 3, 00130 Helsinki

Rikhardsgatans bibliotek i centrum har berikat helsingforsbornas liv allt sedan 1882. Arkitekt Theodor Höijer planerade byggnaden i nyrenässansstil (1881) och den fungerade som Helsingfors huvudbibliotek ända till år 1986.

I dag är Richardsgatans bibliotek framför allt ett konstens hus, bl.a. med sin unika konstnärsboksamling som grundades år 2000 och som omfattar nästan 500 verk. Bibliotekets utställningsverksamhet är livligt och det ordnas utställningar i bibliotekets alla tre våningar. I Rikhardsgatans bibliotek finns även ett artotek som förmedlar konstverk. Artoteket, samt de två gallerierna, Arhur och Richard, som verkar i samband med det, upprätthålls av Konstnärsgillet i Helsingfors.

I biblioteket ordnas också regelbundet olika litteratur- och musikevenemang.

Stäng