Foto Helsingin kaupungin aineistopankki

Riddarhuset

Ritarikatu 1, 00170 Helsinki

G.T Chiewitz nygotiska skapelse stod färdig 1862. Vid 1863 års lantdag kom huset att användas som sammanträdeslokal för samtliga fyra stånden, då Ständerhuset ännu inte byggts. Även idag är Riddarhuset ett i högsta grad ett levande hus. En stor del av inredningen är samtida med byggnaden, vilket gör att huset har museala kvaliteter, men i denna historietyngda miljö pågår dagligen full aktivitet.

Riddarhusets festliga utrymmen uthyrs för tillställningar där en speciell inramning i en unik miljö eftertraktas, som t.ex. konserter, seminarier och representationstillfällen för företag och föreningar.

Stäng