Skillnadens paviljong

Erottajankatu, 00130 Helsinki

Skillnadens paviljong är den första allmänna byggnaden som Alvar Aalto ritat i Helsingfors. I krigstider år 1941 vann Aalto tävlingen som Helsingfors stad organiserade för planerandet av ingången till bombskyddet som skulle byggas under Skillnadsbacken. Den ursprungliga ritningen förverkligades dock inte p.g.a. kriget, och en tillfällig byggnad med trappor restes istället.

Paviljongen som står där än idag byggdes först 1951.

Alvar Aalto ville redigera sin plan som vann, eftersom egentliga planerandet av området skulle ske flera år senare efter tävlingen. Aaltos plan för trafikarrangemangen i området förverkligades inte och slutligen var det endast paviljongen med trappor som Aalto planerade.

Paviljongen fungerar idag som ingången till parkeringshallen som finns undertill.