Ständerhuset

Snellmaninkatu 9-11, 00170 Helsinki

Ständerhuset, som ritats av arkitekten Karl Gustaf Nyström, är beläget nära Senatstorget i Helsingfors, mittemot Finlands Bank. Ständerhuset uppfördes åren 1888-1890 till samlingsplats för ståndslantdagens ofrälse ständer och togs i bruk i januari 1891. Den värdefulla byggnaden i nyrenässans används numera av statsrådet och den övriga statsförvaltningen som mötes- och representationslokal.

Stäng