Foto Helsingin kaupungin aineistopankki

Strömbergsparken

Pitäjänmäki, 00380 Helsinki

Strömbergsparken är en av pärlorna bland parkerna i Sockenbacka och till och med i hela Helsingfors. Den uppkallades efter en pionjär inom finländsk elindustri, bergsrådet Gottfrid Strömberg. Parkområdet är rikt på naturvärden och även kulturhistoriskt värdefullt. Parken ingick i tiderna i Tali gård. Det centrala elementet är Rutiån som med sina forsar och dammar erbjuder betydande rekreationsmöjligheter. Parken har ett rikt utbud av växter.