Foto Sanna Pietilä / Ehrensvärd-seura

Sveaborgsmuseet

Suomenlinna C 74, 00190 Helsinki

På Sveaborgsmuseet i Sveaborgscentret presenteras de olika skedena i fästningens historia från 1700-talet till våra dagar. Museet ger bland annat glimtar från svenska soldaters, ryska köpmäns och finska röda fångars liv på fästningsöar. "Suomenlinna Experience" vidfilmsföreställningen beskriver fästningens spännande historia. Filmen förevisas varje halvtimme och den sista föreställningen en timme före stängning.