Foto Töölön seurakunta / Juha Martinmaa

Tölö kyrka

Topeliuksenkatu 4, 00260 Helsinki

I södra delen av Topeliusparken reser sig den ljusröda Tölö kyrka,som representerar 1920-talets klassicism. Byggnaden, som färdigställdes 1930, har influenser från italienska landsbygdskyrkor och renässansarkitektur. På kyrkans altarvägg finns en delskiss av väggmålningen Iankaikkinen elämä (Det eviga livet), som blev på hälft på grund av konstnärens död. På altaret finns ett träkrucifix som tillverkats specifikt för Tölö kyrka i Oberammergau som är känd för sina påskskådespel. Tölö kyrka ritades av arkitekten Hilding Ekelund.

Stäng