Tammelunds kyrka

Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

Planritningen för Tammelunds hexagonalt formade kyrka påminner om en fisk, de kristnas första symbol. Kyrkans kulturhistoriska skatt är Elämän ja kuoleman kello (Livets och dödens klocka), en imitation av klockan i ett parisiskt nunnekloster, som är undangömd i klockstapeln. Kyrkan ritades av arkitekt Lauri Silvennoinen och invigdes 1966.