Trä-Vallgård

Keuruuntie, 00510 Helsinki

Trä-Vallgård och nya Vallgård utgör ett omfattande bostadsområde som byggdes för arbetarbefolkningen under de första årtiondena under 1900-talet. Området har bevarats väl och avspeglar de dåtida målen att förbättra bostadsförhållandena för arbetarbefolkningen i den växande och allt mer industrialiserade huvudstaden. I Trä-Vallgård framträder idealen från 1910-talet i form av små tomter vid smala gator som följer terrängen. Gatorna kantas av trähus med mansardtak. Inne i kvarteren på gårdarna finns trädgårdar och ekonomibyggnader. Karl Hård af Segerstad gjorde typritningarna till trähusen med mansardtak. De nyare trähusen från 1920-talet har ritats av bl.a. Jussi och Toivo Paatela samt Armas Lindgren.

Stäng