Tullmuseet

Suomenlinna B 20 D, Susisaari, 00190 Helsinki

Tullmuseet ligger på Vargön i Sveaborg i kurtinen Hamilton-Polhem. Museet har tre rum med utställningsmaterial om förtullningsmetodernas utveckling, förhindrande av smuggling och Tullens historia från svenska tiden till idag. Museet har också en ny temautställning varje år. I museet finns också informationsmaterial om tullverksamheten.