Foto Sotamuseo / Riitta Blomgren

Ubåten Vesikko

Suomenlinna B 79, Tykistölahti, 00190 Helsinki

Ubåten Vesikko är Krigsmuseets populäraste besöksmål och även globalt sett ett betydande monument över sjökrigföring. Ombord på Vesikko kan besökaren på ett konkret sätt bekanta sig med ubåtsmännens trånga arbetsmiljö bland elmotorer och torpeder.

Ubåten CV-707 byggdes i Åbo på beställning av tyskarna. Den stod färdig 1933. Finska staten köpte båten 1936, då den fick namnet Vesikko. Vesikko deltog tillsammans med fyra andra finländska ubåtar i vinterkriget och fortsättningskriget. Efter krigen var Vesikko den enda finländska ubåten som undgick nedskrotning. Efter ett omfattande registreringsavgift öppnades Vesikko för allmänheten som Krigsmuseets utställningsobjekt på Sveaborg i juli 1973.

Stängt oktober-april.

Öppettider finns på museets webbsidor.