Foto Helsingin kaupungin aineistopankki / KSV

Viks kyrka

Agronominkatu 5, 00790 Helsinki

Ytterväggarna i Helsingfors nyaste kyrka består av kluvna aspspån. I det inre utrymmet öppnar sig en pelarskog byggd av limträpelare. Altartavlan Elämän puu (Livets träd) samt verken i dopnischen och på väggen i entréhallen är av mahogny som dekorerats med drivet silver. Deras motiv är Jesus vinträdsliknelse. Kyrkan, som representerar ekologisk träarkitektur, stod färdig 2005. Kyrkan ritades av arkitekten Samuli Miettinen från arkitektbyrån JKMM. Altartavlan, krucifixet samt dopfunten och verken i entréhallen är gjorda av bildkonstnären Antti Tanttu. Kyrkotextilerna är designade av textilkonstnären Hanna Korvela.