Foto Helsingin kaupunginmuseo

Villa Hagasund

Mannerheimvägen 13b, 00100 Helsingfors
Den charmfulla Villa Hagasund är belägen intill Finlandiahuset nära Tölöviken. I den eleganta byggnaden kan man förnimma minnen av empiretidens villaarkitektur, varav endast få exempel har bevarats i Helsingfors. Villa Hagasunds mest kända invånare var Aurora Karamzin (1808-1902) som bodde där fram till sin död. Villan brukar också kallas för Karamzins villa. Idag är Villa Hagasund en filial till Helsingfors stadsmuseum med växlande utställningar. I gårdshuset finns ett café som erbjuder kaffe och sötsaker samt lunch dagligen. Villa Hagasund har fritt inträde varje månads sista fredag kl 11-17.
Stäng