Återanvändningscentralen - Kierrätyskeskus Suomenoja

Luoteisrinne 1, 02270 Espoo

Huvudstadsregionens Återanvändningscentral, Kierrätyskeskus, är ett allmännyttigt samfund, som inte strävar till att producera vinst. Verksamheten syftar till förbättring av miljön genom att minska avfallsmängderna och genom att öka miljömedvetandet. Finno återvinningscentral i Esbo erbjuder second hand shopping i tre våningar

Det finns flera återanvändningscentraler runtom huvudstadsregionen.