Alepa Kulosaari

Kyösti Kallios väg 2, 00570 Helsingfors

Alepa är en liten dagligvarubutik på Brändö. Det finns över 100 Alepa-butiker i huvudstadsregionen.