Tölötorg

Töölöntorinkatu, 00260 Helsinki

Tölötorg är ett litet torg med bär, grönsaker, bakverk och blomsterförsäljning. Även café.